خرید کتاب بصورت اینترنتی


124 نکته برای ایجاد رابطه ی بهتر

نویسنده: لوری وایس
مترجم:‌ دکتر علی بابایی زاد
انتشارات: ذهن آویز


داشتن رابطه ای موفق از موهبت های فردی است: چرا که نیاز به تعلق سومین پله از سلسله مراتب نیازهای انسانی مزلو است و عدم رضایت مندی در احساس تعلق و عشق مانعی در جهت رشد و پویایی شخصیت می باشد. برای ایجاد رابطه ای سالم به ساختار روانی ای نسبتا سالم نیاز است.
در این کتاب نویسنده به عنوان تحلیلگر رفتار متقابل
(Transactional Analyst) به نکاتی پرداخته است که رسیدگی و انجام دادن آنها در درجه اول به تغییرات درون فردی و سپس به ارتباطی موفق هدایت خواهد شد.
امید است مطالعه و بکارگیری نکات این کتاب لذت مندی بیشتری برای شما به همراه بیاورد.  


ابتدا از همسر خود بپرسید که‌ آیا وقت گوش دادن به داستان بلند مدت شما و آنچه می خواهید بیان کنید، دارد؟‌ سپس شروع به توضیح دادن آن کنید.
این عمل باعث می شود که او راجع به گوش دادن فکر کند و به آنچه می خواهید بگویید توجه کند و نیز چرایی آنچه را می خواهید به او بگویید، درک کند. بنابراین او می تواند هنگامی که به شما گوش می کند، پیشنهادات، سوالات و همدلی مناسبی را ابراز کند.


به آنچه همسرتان می گوید، به دقت گوش کنید.
برای آن که درک کنید او واقعا چه می گوید، سوالات صریح و مستقیم از او بپرسید.
گوش دادن پویا و متمرکز بزرگ ترین هدیه ای است که می توانید به دیگری بدهید. 

 

خرید کتاب بصورت اینترنتی