کتاب:

The Definitive Book of Body Language 

 

نویسنده: 

  Allan and Barbara Pease 

  

موضوع: 

زبان بدن 

 

زبان:  

English 

 

تعداد صفحات: 

400 

 

فرمت: 

pdf 

  

حجم دانلود: 

 5.8  MB 

 

دانلود فایل pdf