رفتار های نا کار آمد

پنج اصل ارتباطی در فرهنگ رفتار :
1. اولین اصل برون داد وضعیت روانی ما است . در واقع آنچه که به عنوان وضعیت روانی در من تجربه میشه به رفتار من تبدیل خواهد شد .
2. زیر هر رفتار مجموعه ای از تفکرات و احساسات نهفته است .
3. قسمت اعظمی که تاثیر در ارتباط دارد پیام های غیر کلامی است که شامل زبان بدن ، لحن صدا و چگونگی گفتار است .
4. پیام های غیر کلامی ما نمی توانند دروغین و تحت کنترل ما اجرا شوند . برای مثال من نمی توانم از کسی خشمگین باشم و در عین حال به او لبخند بزنم .
یا چنان بنما که هستی        یا چنان باش که می نمایی     (بایزید بسطامی) 
5. فردی که گفتار و زبان بدنش همخوانی ندارد نمی تواند ارتباط موثرایجاد کند .

درطیف بین عزت نفس تا نبود عزت نفس ، هر چه بیشتر نزدیک به نبود عزت نفس می رود الگوی رفتار نا کار آمد بیشتر می شود . درطیف نگاه انسان گرایانه و توجه به فردیت تا به سمت نگاه پدر سالارانه ، ( که منظور از پدر سالارانه شخص پدر نیست بلکه نگاهی که میگوید من محق هستم و تو باید شبیه چیزی شوی که من می خواهم.) هر چه بیشتر به نگاه پدر سالارانه و مطلق نگر و غیر قابل نقد و بررسی برویم به الگوی ناکار آمد نزدیک می شویم .
هر چه بیشتر به نگاه انسان گرایانه برویم ، به پذیرش خود و دیگران در قالب آنچه که هستیم نزدیک می شویم .
خودشناسی وقتی اتفاق می افتد که بپذیریم مطلق خوب و مطلق بد نیستیم . فید بک (باز خورد) بگیریم . احساسات خود را در هر لحظه از زمان پیگیری کنیم . پشت هر رفتار ما مجموعه ای از احساسات و تفکرات هست . فردی که خود آگاهی دارد  ، خود آگاهی شامل خود آگاهی جسمی و هم خود آگاهی روانی است . بخش مهم خود آگاهی روانی این است که ما افکارمان را بشناسیم و بدانیم چه احساسی زاییده ی این فکر ماست که بر رفتارمان تاثیر می گذارد .  

دانلود  فایل صوتی

با تشکر از خانم رومینا حجت برای گردآوری این مطالب