طلوع قسمت 5 (رفتار های  کار آمد)

رفتار های کار آمد :
رفتار هایی که ریشه در عزت نفس دارد ، نگاه انسان گرایانه ، تربیتی بَرنده – بَرنده و فرد گرایی در آن مطرح است .
 ما تا یک ماه اول زندگی هیچ فرقی بین خود ، افراد و وسایل اطرافمان نمی دانیم ، به این دوره از زندگی اوتیسم نرمال می گویند .
اما بین 1 تا 6 ماهگی مادر و نوزاد یک موجود یکپارچه دارند که به آن هم زیستی به هنجار می گویند.در این دوره مادر با پاسخگویی به نیاز های نوزاد در تشکیل عزت نفس او کمک می کند .   
اضطراب مادر ، شرایط نامطلوب محیطی و اجتماعی می تواند در عزت نفس تأثیر داشته باشد .
بعد از 6 ماهگی مادر از کودک جدا می شود . در آن دوره مادر برای کودک یک موجود مطلقاً خوب است . حالا این موجود خوب که تغذیه گر است و نیاز ها را بر آورده می کند ، خاطره اش در ذهن کودک ثبت شده است . 
از حدود 1 سالگی که کودک تربیت می شود و آموزش توالت آغاز می شود ، اولین توبیخ کودک است و مادر به کودک نه می گوید و نیازش را بر طرف نمی کند . در این دوره یک مکانیسم دفاعی به سراغ کودک می آید که به آن دو شقه کردن می گویند ، که از مادر خوب ، یک مادر بد می سازد که کاملا از مادر خوب متفاوت است . ریشه های مطلق گرایی در نوزادی در ما وجود دارد .
نگاه گور خری و مهارت های آن :
نگاه به انسان نیاز به تغییر دارد . انسان بَدوی به واسطه ی ضعف ، نیاز به مطلق گرایی داشته ، زیرا کودک و نا بالغ بود . در واقع با مطلق گرایی از خود محافظت می کرد .  
نوع نگاه انسان نیاز به تغییر دارد . از دیدگاه مطلقا خوب یا مطلقا بد به دیدگاه گور خری برسیم .
برای کنار گزاشتن مطلق گرایی صرفا روی جنبه هایی که می خواهیم ببینیم تأکید نکنیم و واقعیت را به آن شکلی که دوست داریم ببینیم در نیاوریم ، تا به نتیجه ی زمان کودکی برسیم .
برای مثال مطلق گرایی : اگر دوست دارم شخصی را مطلقاً بد ببینم، ویژگی های بد شخص را در ذهن بزرگ کنم و ویژگی های خوب او را نادیده بگیرم .
پس بد مطلق نباشد در جهان             بد نسبی باشد این را هم بدان   (مولانا)
دیدگاه گور خری به ما کمک میکند بتوانیم ارتباط مؤثر ایجاد کنیم .

با تشکر از خانم رومینا حجت بابت گرداوری این مطلب

دانلود فایل صوتی