طلوع قسمت 9
تحلیل رفتار متقابل :
ما به عنوان نوع انسان مدام رفتار نشان می دهیم . مادامی که با شخصی در ارتباط هستیم یا حتی تنها هستیم رفتار هایی از خود بروز می دهیم که می تواند کلامی وغیر کلامی باشد . همون طور که گفته شد رفتار برون داد وضعیت روانی ما است . ما در TA  یا تحلیل رفتار متقابل میخواهیم بدانیم که این رفتار از کجای روان ما نشأت می گیرد . روان عملکرد مغز است .
معرفی وضعیت های روانی :
والد – بالغ – کودک
برای درک بهتر این وضعیت روانی مثالی می زنیم :
پدر، مادر وکودکی در ماشین نشستند . پدر رانندگی می کند . ناگهان گربه ای وسط خیابان میدود و پدر ناگهان ترمز می کند . همه در یک محیط حضور داشتند و موقعیت یکسان است ، اما ممکن است بر خورد های مختلفی از خود نشان بدهند .
مادر : این چه وضع رانندگیه (وضعیت روانی والد)
پدر : خب گربه پرید وسط خیابون اگر ترمز نمی کردم میکشتمش (وضعیت روانی بالغ)
کودک : نگران شاهد ماجراست و شاید ترسیده باشد که شاید گربه مرده باشد . ممکن است اشک در چشمش جمع شود . قلبش تند بزند یا حتی قادر به حرف زدن نباشد ، و اصلا چه کار باید انجام دهد . (وضعیت روانی کودک)
  وجه کودک :
تمام تفکرات ، رفتار ها و احساساتی است که از بدو تولد تا انتهای دوران کودکی تجربه کردیم و آنها را بازنوازی کردیم . درواقع اولین حالت من که با ما به دنیا می آید کودک طبیعی است ، والد و بالغ بعد ها شکل می گیرد .
ویژگی های کودک : شور زندگی ، رانه های زیستی ، موضوع دوست داشتن و دوست داشته شدن می تواند در درون حالت روانی کودک ما شکل بگیرد . جستجو کردن ،  خلاقیت ، خیال پردازی کردن از ویژگی های دیگر حالت کودک است .
بعد از یک سالگی که تربیت بچه شروع می شود . کم کم انواع کودک در ما شکل میگیرد مثل کودک سازگار – کودک منزوی – کودک قیامگر یا پرخاشگر .
وجه  والد :
کم کم کودک در ارتباط با پدر و مادر  که منبع نوازش و بقا هستن قرار می گیرد ، پدر و مادر را در درون مغزش درون اندازی می کند . رفتارها و پیام های  پدر و مادر ، این که معنی زندگی چه چیزی است ، چه چیزی خوب یا چه چیزی بد است ، چطور باید رفتار کرد ، چه طور باید زندگی کرد ، چه احساسی دارند ، در برخورد با مسائل چه می کنند ، همه این مسائل در جایی از مغز قرار می گیرد که اسم آن را والد می گذاریم .
بنابراین والد درون ما مجموعه ای است از رفتار ، افکار و احساسات که نتیجه ی درون اندازی والدین یا جانشین روانی آنهاست .
وجه بالغ :
بالغ درون ما مجموعه ای است از رفتار ، افکار و احساسات که نتیجه ی پاسخ مستقیم به واقعیت اکنون و اینجاست . بالغ رفتاری طبق الگوی رفتار قاطع دارد .الگوی رفتار قاطع ، الگویی است که طی آن به بیان مؤثر نیازمان ، خواسته هایمان و هر آنچه که هستیم و به آن واقف هستیم به عنوان حقوق فردی می پردازیم .


با تشکر از خانم رومینا حجت بابت گردآوری این مطلب

دانلود فایل صوتی