زبان بدن :
در رفتار های بین فردی ، 57% از ارتباط ( رفتار کلامی و غیر کلامی ) زبان بدن است ، که دروغ نمی گوید و هرگز قابل کنترل نیست ، چون بسیار زیستی است و ریشه های تکاملی دارد و در عین حال یک مجموعه است . زبان بدن فقط این که  بدانیم دستمان چه جوری بگیریم یا نگاهمان را چه طور تنظیم کنیم نیست . در گفتگو طرف مقابل شهود می کند ، زیرا در زمان کودکی قبل از مرحله کلامی از طریق زبان بدن با مادر ارتباط بر قرار می کند. بنا براین همه ما از طریق هوش هیجانی می توانیم زبان بدن را بفهمیم . همان طور که گفتیم 57% از ارتباط و رفتار زبان بدن است وبعد 35% چگونگی گفتار و ریتم و لحن صدا و تنها 8% محتوای کلام است .
چگونه خودمان را بشناسیم ؟
ما میتوانیم تا اینجای زندگی ، روی اکنون و اینجای زندگی متمرکز شویم، تا ببینیم در قالب روابط در کجای طیف انفعالی تا پرخاشگری قرار داریم . آیا این منم که احساس اجحاف دارم و انفعال حاصل می کنم  ؟ یکی از راه هایی که میتوانیم به درون خود بریم ، این هست که ببینیم چه احساسی را تجربه می کنیم ، و اگر احساسی که تجربه میکنم احساسی شبیه به اجحاف ، غم ، ترس ، خشم (خشمی که نمیتوانم بیان کنم) است ، بنا براین ، به این معنا است که من دربیان خود اجتناب می کنم ، شاید الگوی رفتار انفعالی دارم.
حالا از خود بپرسیم آیا من می توانم اون چیزی که هستم را بیان کنم ؟ آیا می توانم نیاز و خواسته هایم را به طرز سالم (که نه به خود و نه به دیگری آسیب بزنم) گفته باشم ؟ آیا حقوق خود را می دانم که بخواهم بیان کنم ؟ یا اینکه اصلا ترجیح میدهم دیگران برای من تصمیم بگیرند ؟ این که دیگران برای ما تصمیم بگیرند باعث می شود که مسئولیت آن تصمیم به عهده دیگران باشد . در الگوی رفتار انفعالی ما از مسئولیت فرار می کنیم .
مشورت با این که شخص دیگر برای ما تصمیم گیری کند متفاوت است . افراد مشورت می کنند تا خودشان تصمیم گیری کنند . اما مشورت در تیپ های شخصیتی دیگر متفاوت است . 
در تیپ انفعال : مشورت می کند تا از مسئولیت تصمیم گیری فرار کند .
در تیپ پرخاشگر : مشورت می کند تا از دیگران تائید بگیرد .
در تیپ انفعالی – پرخاشگر : مشورت می کند و به ظاهر می پذیرد اما از زیر طعنه می زند ، از زیر کار در می رود و کاری انجام نمیدهد 

دانلود فایل صوتی

با تشکر از خانم رومینا حجت برای گردآوری این مطلب